27 de setembro de 2011

138 - 2011/2012 iNWiT 7, nouveau numéro / newissue


Messager 138 - 2011/2012


iNWiT (Kring voor Psychoanalyse van de NLS) nouveau numéro

iNWiT (Kring voor Psychoanalyse van de NLS), new issue27 septembre 2011

27 September 2011

Le nouveau numéro de iNWiT – Tijdschrift voor psychoanalyse van de NLS – est paru. (335 pages). Prix: 25 euro, plus frais d’envoi. Le numéro peut être commandé via le site du Kring (http://www.kring-nls.org/publicaties/inwit/bestellen)

Nous présentons ci-dessous la couverture et le sommaire.

The new issue of iNWiT – Journal of psychoanalysis of the NLS – is here (335 pages). The price is 25 Euro plus postage. It can be ordered form the website of the Kring (http://www.kring-nls.org/publicaties/inwit/bestellen)

Below is the cover and the contents.

Inhoud


 • Lieve Billiet - Editoriaal

JACQUES LACAN

 • Twee hoofdstukken uit het Seminarie XX Encore
 • VI God en het genot van De vrouw
 • VII Een zliefdesbrief

JACQUES-ALAIN MILLERS LACANIAANSE ORIËNTATIE

 • Over de semblants in de relatie tussen de seksen

KLINIEK VAN DE FALLUS: OVER EN ROND DE TEKST PROPOS DIRECTIFS POUR UN CONGRES SUR LA SEXUALITE FEMININE

 • Lieven Jonckheere - Situering van Lacans Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine
 • Luc Vander Vennet - Vrouwelijk masochisme
 • Els Van Compernolle en Lieven Jonckheere - Over Joan Rivière's Vrouwelijkheid als een maskerade
 • Lieve Billiet - Over Lacans La signification du phallus

VOORBIJ DE FALLUS

 • Rose-Paule Vinciguerra - Dochter, moeder, vrouw
 • Pierre Naveau - De vrouw en haar ziel
 • Réginald Blanchet - De schaduw van het vrouwelijke in de hysterie

DE SEMBLANT EN DE MODERNITEIT

 • Eric Laurent - Semblants en sinthoom
 • Gil Caroz- Het bestuur en het vrouwelijke
 • Geert Hoornaert - De vrouwelijke homoseksualiteit in de XXIste eeuw: een poging tot situering

PASSE: VROUWELIJKE POSITIE EN POSITIE VAN DE ANALYTICUS

 • Anne Lysy - 'Het moet nu maar eens'
 • Patricia Bosquin-Caroz - Een 'a-moureuse'
 • Lieve Billiet, Geert Hoornaert, Lieven Jonckheere, Anne Lysy, Luc Vander Vennet en enkele anderen - Verslag van de lectuur van drie getuigenissen. Vragen en opmerkingen aan Patricia Bosquin-Caroz
 • Patricia Bosquin-Caroz - Koppel vormen

DE VROUWELIJKHEID: FREUD & LACAN ANALYTICUS

 • Interview met Margarethe Lutz - 'Hij heeft zeer veel geglimlacht.'
 • Brief van Lacan aan Marie van de Drie-eenheid
 • Jacques-Alain Miller - Marie van de Drie-eenheid

Nenhum comentário: