24 de março de 2009

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΝΛΣΗ Ελληνική Εταιρεία της Νέας Λακανικής Σχολής αποτελεί ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ορίζεται ως «εντεταγμένη εταιρεία» [société affiliée] της New Lacanian School (NLS), με την έννοια που προσδιορίζεται στο καταστατικό της τελευταίας. Όπως ισχύει αντιστοίχως για όλες τις εντεταγμένες εταιρείες της NLS σε άλλες χώρες, η ΕΕ-NLS έχει την αποκλειστικότητα για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα γίνεται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα και την επωνυμία της NLS. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι απεριόριστη. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού 122.

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της ΕΕ-NLS είναι η προώθηση της μελέτης και της διάδοσης της ψυχανάλυσης στην Ελλάδα. Τον πραγματοποιεί σε εναρμόνιση με τους σκοπούς της NLS και σε συντονισμό με τις δραστηριότητες της τελευταίας, καθώς και της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (Association Mondiale de Psychanalyse, εφεξής ΑΜΡ). Η Εταιρεία φιλοδοξεί να βρίσκεται σε στενή σύνδεση με τους κλινικούς χώρους και τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, ψυχίατρους και ψυχολόγους πρωτίστως.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η ΕΕ-NLS ενεργεί μέσω εθνικών και περιφερειακών οργάνων, τα οποία θεσπίζει και ελέγχει. Οργανώνει διδακτικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες και ομάδες εργασίας (καρτέλ), συνέδρια, κ.τ.λ. Καταφεύγει σε οποιαδήποτε άλλα μέσα κρίνει αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Στην Αθήνα τα σεμινάρια και οι ημερίδες της Εταιρείας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Αθηναϊκού Παραρτήματος Κλινικών Σπουδών (ΑΠΑΚΣ) με το οποίο η Εταιρεία συνεργάζεται στενά. Η Εταιρεία προσκαλεί επίσης συναδέλφούς ψυχαναλυτές της AMP που καθοδηγούν τις ημερίδες εργασίας που οργανώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα.
Η Εταιρεία συνεργάζεται επίσης στενά με το δίκτυο TyA (Τοξικομανία και Αλκοολισμός) του Φροϊδικού Πεδίου. Το δίκτυο TyA οργανώνει και κατευθύνει την κλινική επεξεργασία που γίνεται στον τομέα της εξάρτησης.
Τέλος, ένα σημαντικό μέρος της εργασίας των μελών της Εταιρείας αφορά τη μετάφραση κειμένων του Λακάν, του Ζακ-Αλέν Μιλέρ, και των ψυχαναλυτών της Παγκόσμιας Ψυχαναλυτικής Εταιρείας (AMP). Είναι μείζονος σημασίας γεγονός να είναι διαθέσιμη στα ελληνικά η επιστημονική και κλινική παραγωγή της AMP.

ΜΕΛΗ
Η Εταιρεία αποτελείται από δύο κατηγορίες μελών: τα μέλη που ανήκουν στην NLS και την Ελληνική Εταιρεία και αυτά που ανήκουν μόνο στην Ελληνική Εταιρεία. Η ιδιότητα του μέλους της Ελληνικής Εταιρείας της NLS είναι εφικτή για οποιοδήποτε άτομο διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και έχει αναπτύξει συγκροτημένη σχέση με την ψυχανάλυση λακανικού προσανατολισμού.
Η Εταιρεία περιλαμβάνει σήμερα 29 μέλη από τα οποία οχτώ είναι και ψυχαναλυτές μέλη της ΝΛΣ. Δέκα πέντε μέλη της Εταιρείας ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, πέντε στη Θεσσαλονίκη, έξι στην Κρήτη, και δύο στο εξωτερικό.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ελληνική Εταιρεία της ΝΛΣ ιδρύθηκε την 1η Μαρτίου 2003 στην Αθήνα. Η ίδρυση της Εταιρείας αποτελεί σταθμό στην ανάπτυξη της ψυχανάλυσης λακανικού προσανατολισμού στην Ελλάδα. Θεμελιώθηκε με βάση έναν πυρήνα ψυχαναλυτών που έκαναν την εκπαίδευση τους για πολλά χρόνια στο Παρίσι και επέστρεψαν στην Ελλάδα το 1997-1998.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Η Ψυχανάλυση είναι το περιοδικό της Ελληνικής Εταιρείας. Είναι παράλληλα το όργανο της ΝΛΣ στην Ελλάδα.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η γενική συνέλευση της Εταιρείας που έγινε την 20η Σεπτεμβρίου 2008 εξέλεξε για δύο χρόνια την ακόλουθη επιτροπή:

Ρεζινάλντ Μπλανσέ, πρόεδρος της Εταιρείας (rblanchet@otenet.gr)
Επαμεινώνδας Θεοδωρίδης, γραμματέας (etheodor@otenet.gr)
Ναυσικά Παπανικολάου, ταμίας (npa@otenet.gr)
Άννα Πίγκου, αντιπρόσωπος της Αθήνας (japd9@hotmail.com)
Νούλα Απαζίδου, εκπρόσωπος της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (noupaz282@gmail.com)
Γεωργία Φουντουλάκη, εκπρόσωπος της Εταιρείας στην Κρήτη (georgia.f@tellas.gr)

ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΑΚΣ) (http://www.apaks.gr)
Συντονίστρια: Νασία Λινάρδου-Μπλανσέ (naliblan@otenet.gr)

ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ-ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ (ΤyΑ-ΕΛΛΑΔΑ)
Υπεύθυνος: Επαμεινώνδας Θεοδωρίδης (etheodor@otenet.gr)

Nenhum comentário: