18 de dezembro de 2007

HEBREW VERSION-AGAINST PROZAC


דברים שנשא חואן פונדיק, נשיא הפלטפורמה נגד הפרוזאק ונגד מתן תרופות לילדים, בפורום יוצא הדופן בין ה"פורומים פסי" וכתב העת Le Nouvel Âne , בפריז , ביום שבת 24 בנובמבר 2007 .

בשורות טובות מבריסל נגד הפרוזאק
חברים,
בעקבות חוות דעת אוהדת של EMEA [הסוכנות האירופית לתרופות] מיוני 2006, לגבי מתן פרוזאק (פלואוקסטין) לילדים, לגבי בקשה שהוגשה על ידי היצרן, מעבדות Lilly, ולאור תופעות לוואי קשות שהמעבדה עצמה מזהירה מפניהן בעלון התרופה, כוננתי באמצעות הזמנה של דואר אלקטרוני פלטפורמה [בימה] נגד מתן תרופות לילדים. לאחר איסוף של מספיק חתימות פניתי ביוני 2006 לנשיא הועדה האירופית, מר חוסה מנואל דוראו בארוסו, בבקשה שלא ייתקף בחתימתו את חוות הדעת של EMEA .
משלא קבלתי תגובה או תשובה שבתי ושלחתי את הטקסט עד שלאחר השליחה המחודשת החמישית קבלתי תשובה שכתיבתה הוטלה על מר מרטין טרברגר, ראש היחידה למוצרים פרמצויטיים במנהלת הכללית למסחר ותעשיה - ולא על האחראים על בריאות הציבור ועל הגנת הצרכן, דבר שמבחינתי היה שיא החוצפה. דיווחתי על כל זה למי שאז היה נשיא הפרלמנט האירופי, מר חוסה בורל, שהעביר באופן רשמי את תלונתי על העדר שקיפות בוועדה האירופית.
קבלתי מכתב שתאריכו 25-10-07 מאלינה ואסילֶה, מזכירת ועדת העתירות של הפרלמנט
האירופי, שבו היא מודיעה לי כי הועדה תתכנס ב- 22-11-07 בשעה 17.00 כדי לשקול את הדו''ח מטעם הוועדה האירופית ואת בקשתי. היא הזמינה אותי להיות נוכח ולהשמיע את טענתי.
אף שלא היה זה ביקורי הראשון בבריסל, סיור בבנין הפרלמנט האירופי שאליו הייתי מוזמן לשעה 17.00, אפשר לי להשוות את הניגוד הגדול בין הבירה העתיקה של בלגיה לבין זו של ימינו המזועזעת והמפוצלת, בין הקתדרלה והאנדרטאות לבין גורדי השחקים של הביורוקרטיה האירופית האדירה. הביקור איפשר לי להבחין במה שאנו האירופאים משלמים כדי לתחזק את הצבא השליו הזה, השומר על הדמוקרטיה שלנו, שגם אם היא מושחתת, היא המשגיחה בשימת לב על זכויותינו וחירויותינו ושומרת עליהן.
עם חזרתי למושב הפרלמנט, התקבלתי בכניסה ע''י מזכירת ועדת העתירות שהצמידה לדש בגדי תג מזהה כדי לעבור את מערכות הביטחון של קודש הקודשים המרשים.
נכנסנו לאולם הועדה. לא ציפה לי חצי גורן עצום בנוסח פרלמנטארי. למעלה ניצבו חמישה עשר תאים למתרגמים הסימולטאניים, מספר מתרגמים בכול אחד מהם. זה אולם של אחת הועדות הפועלת במשך כל היום. הספסלים הקדמיים היו מיועדים לאירו-פרלמנטרים ולנציגים מארגונים מוכרים, והספסלים האחוריים יועדו למגישי העתירות. אוזניות לתרגום. נשיא פולני, מזכירים שונים של אותו כור היתוך שמזה אלפי שנים מכין את תערובת החיים המשותפים שלנו.
העותרים הקודמים באו מאירלנד כדי להתלונן על העיריות המושחתות שלהם שעקפו את הנורמות האירופיות של שמירה על הסביבה והגנה על אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים בעת בניית סכרים וכבישים. הם פיצלו את תוכניותיהם לחלקים כך שבהפיכתן למספר תוכניות קטנות הן היו פטורות מציות לתקנונים ומביצוע התחקירים המתאימים.
עיריית קורק סללה כבישים דרך אתרים ארכיאולוגיים ובתי קברות, זו של טרה בנתה סכר ללא כל תחקיר סביבתי. האשימו את העיריות שלהם בכך שכוננו עצמם כפוסקות וכצד בעניין ובכך שבדרך זו אנסו את הסדר המשפטי שאינו מתיר להיות בו-זמנית פוסק וצד בעניין. השתמשתי בטענה זו מאוחר יותר מאחר שגם הסוכנות האירופית לתרופות אונסת את המסורת המשפטית בכך שמרשה למעבדות להיות הן צד והן פוסקות לגבי רישוי מוצריהן.
הגיע תורי והשמעתי את טענתי:
הוד מעלתכם , אירו-נציגים של ועדת העתירות:
אני בא לבקש את התערבותכם כדי שפרלמנט זה:
1- יתנגד או יבטל את ההחלטה 3842 C(2006) המאשרת מתן פרוזאק (פלואוקסטין) לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18, אישור שהוענק מכוח בקשתו של יצרן המוצר, מעבדותLilly .
2- יבטל את סעיף 6 בתקנון הוועדה האירופית המאפשר תפקוד אנומלי וזר לסדר שלנו ולמסורת המשפטית, המטיל על מבקש האישור את המחקר על יתרונות התרופה שהוא מייצר, על התוויות הנגד ועל ההשפעות הבעייתיות האפשריות.
3- יפתח בחקירה על תקפותם המדעית של האישורים שהוענקו ע''י EMEA למוצרים תרופתיים באמצעות הליך הסוטה מן הכלל.
4- יקבע סדר משפטי שקוף אשר באמצעותו האישורים למתן חומרים תרופתיים יוענקו לאחר לימוד הנושא, בדיקות ומחקרים שיבוצעו בידי ארגונים שיהוו ערובה לעצמאות מהתעשייה הפרמציוטית.
בשנים האחרונות יש כמות אין סופית של מחקרים שפורסמו הקובעים שהעלייה העצומה בשימוש באנטי-דיכאוניים המעלים את רמת הסרוטונין והניתנים לרוב בשילוב עם חומרים פרמקולוגיים אחרים שמעלים גם הם את רמותיו, מהווים איום לבריאות ולחיים של הפציינט. הועדה האירופית לא בדקה מחקרים ודוחות שדאגתי לשלוח, והתייחסה כבעל ערך רק לדוח מטעם המעבדה המייצרת.
ניתנת לרופאים ההרשאה להחליט אלה מחשבות והתנהגויות שלנו ישאו תווית, יאובחנו, יטופלו, יהיו נתונות לטיפול תרופתי ואפילו מסוממות, והכול לשביעות רצונה של הוועדה האירופית.
המשטר הדמוקרטי שנכבש בעמל כה רב, מסתכן בקידום, באופן מצועף מאד, של סוג חדש של מדינה טוטאליטרית השואפת לסווג את הילדים ואת הצעירים כמכורים, נתונים למועקה, דיכאוניים, פוביים, אנורקטיים, בולימיים, בהתקפי פאניקה, בי-פולאריים, אפילפטיים, היפר-אקטיביים ועוד ולשעבד אותם לתרופות מבדלות ומפחיתות ערך, תרופות המוחקות בגסות את זכויות וחירויות הפרט שלמען כיבושם לחמו ואף הקריבו חייהם דורות שלמים של בני אדם שהניחו את יסודות החברה הדמוקרטית שאנו חיים בה.
אני בא לבריסל להתייצב בפני ועדה זו של אירו-נציגים של הפרלמנט האירופי בשם פלטפורמה כנגד מתן תרופות לילדים, שכבר אספה כאלף חתימות תמיכה, כדי להגן על הכבוד האנושי, על החופש, על הדמוקרטיה ועל זכויות האדם ובמיוחד על זכויות הדורות הבאים הניצבות בפני הסכנה להיות מוחלפות בזכויות השוק המיוצגות ע''י החברות הרב-לאומיות.
אני מודה לכם מאוד על ההזדמנות שהענקתם לי להציג טענה ובקשה אלה. העתירות הקודמות זכו למעט התערבויות מצדם של האירו-פרלמנטרים הנוכחים. הבקשה שלי עוררה ריבוי תביעות לרשות הדיבור. שתיים כדי להגן על טובו של הפרוזאק, על האמון במחקרי מעבדות היצרן, על אחריות הרופאים שעליהם לרשום אותו ועל אחריות הועדה האירופית. רוב האירו-פרלמנטרים השתמש בנתונים שהצגתי כדי להעלות שאלות על שימוש באנטי-דיכאוניים בילדים ובמתבגרים.
נציגה צעירה של הועדה האירופית הגנה על העמדה של הסוכנות האירופית לתרופות ושל הועדה, בטענה שנלקחו בחשבון כל המחקרים שעליהם הצבעתי ושנטו לכיוון היתרונות שבמתן פרוזאק לילדים ולמתבגרים מדוכאים, כשקדם כשלון של טיפולים פסיכותרפויתיים ומתוך דרישה מהרופאים לנקוט באמצעי זהירות בשעת רישום פרוזאק לילדים ולמתבגרים.
העניקו לי תור להתערבות חדשה כדי להשיב ובו התעקשתי על האשמתי את הוועדה האירופית ואת הסוכנות האירופית לתרופות בהעדר שקיפות ורצינות והתעקשתי על האשמתי על השחיתות המאושרת של תקנוניה שמאפשרים למעבדות לכונן עצמן כפוסקות וכצד גם יחד, בדומה למקרים של העיריות בקורק ובטארה. יידעתי אותם על כך שהמכתבים העומדים לרשותי שקבלתי מראש היחידה למוצרים פרמציוטיים של ההנהלה הכללית לתעשייה ומסחר של הועדה האירופית, שבהם הוא מכיר בכך שלא ידע על המחקרים שכללתי בדוח שלי.
התעקשתי על הערתי כי התשובות שנתנה הוועדה האירופית באמצעות ההנהלה הכללית, כבר הן הוו הוכחה לשחיתותה מאחר שלא דובר בנושאים הנוגעים לתעשייה או למסחר, אלא בכאלה הנוגעים לבריאות הציבור, להגנת הצרכן ולזכויות וחירויות הפרט. ציינתי שהוועדה האירופית לא עוררה בי כל אמון אם ימים אחדים קודם לכן, נשיאה הכיר שתמיכתו בפלישה לעיראק הושגה באמצעות רמייה, שהתעשייה הפרמצויטית גם היא מרמה אותם ולא זו בלבד שהם היו נתונים לרמיות של המעבדות הפרמצויטיות אלא אף להוראות של ה-FDA (מנהלת המזון והתרופות) של ארה''ב, הנתונה כעת לחקירת הסנאט של ארה''ב בגלל שחיתות. היא קבלה סובסידיות מהתעשייה הפרמציוטית. הבעתי את דעתי שיש לחקור אם הסוכנות האירופית לתרופות אינה מקבלת גם סובסידיות מהתעשייה הפרמצויטית כדי שתאשר את מוצריה. שגם אם התעשייה הפרמציוטית מעניקה לנו חומרים המונעים מחלה, המגנים על בריאותנו ומרפאים אותנו, היא הייתה גם מולידתם חסרת המצפון של המפלצות שיצר הטאלידומיד, של מיתות כתוצאה מקבלת נוגד-הדלקת Vioxx , האסור כעת, ושל מאות תרופות שהאישור להן מבוטל מידי שנה עקב התוצאות היאטרוגניות הנלוות שמתגלות מאוחר כאשר האנשים כבר ניזוקו מהתוצאות כולל המוות.
הנשיא הודיע לי שחרגתי מהזמן הקצוב לרשות הדיבור, שמודה לי על נוכחותי ועל התערבותי. שישמור את החקירה על הנושא פתוחה, ושידרוש אינפורמציה רחבה יותר על אודותיו. מספר חברי פרלמנט, נציגים של ארגונים מוכרים ושל העיתונות נגשו אלי כדי לברך אותי על דברי האמיצים וכדי לבקש ממני את הטקסטים של המסמכים שלי ואת ספרי על הנושא. הצטיידתי בהם כדי לחלקם בין הנוכחים. יצאתי מהישיבה שמח, מסופק ומחוזק על ידי השכנוע שזוהי רק התחלה. המאבק נמשך. שהלא-מודע והפסיכואנליזה דורשים פוליטיקה. שיש מרווח רחב ואפשרויות למיליטנטיות פוליטית בארגונים של האיחוד האירופי שאינם מוכרים ואינם בשימוש האזרחים. ושעלינו לקחת אותם בחשבון ביחס למטרותינו מאחר שהם נגישים ודמוקרטיים יותר מהארגונים של הממשלות הלאומיות שלנו.
במטוס, כותרת ב-El País [עיתון ספרדי], "רשת השחיתות התנחלה לרווחה במדריד מזה שנים רבות", המלט כבר אמר: "משהו רקוב בממלכת דנמרק". דנמרק, כמו הכול, עברה גלובליזציה. החזרה למיליטנטיות הכניסה אותי למכונת הזמן. גורמת לי להרגיש צעיר בשלושים שנה. אני ממליץ בכל ליבי על מרשם זה. אל תהססו לנסותו.
הבעיה היא שזוהי רק ההתחלה ושמאבקה של פלטפורמה חייב להימשך. עד עתה ניהלתי זאת כמעט לגמרי לבד, כמעט בכיוון אחד בלבד. כעת נפתחות הדרכים לכל הכיוונים. במימד של הלוקליות, ביחס לבתי ספר, בתי חולים, איגודים מקצועיים ומסוגים אחרים, בפני ארגונים רשמיים כמו עיריות ואחרים, בפני סמכויות לאומיות כמשרדי ממשלה, חברי כנסת וחברי פרלמנט אירופי וכמובן בפני בריסל. עלינו להוביל קדימה את פלטפורמה כארגון שממנו כל אחד וכל אחת מכם תהיו באי כוחו של מאבק פוליטי זה נגד מתן תרופות לילדים ולחיי היום-יום. אני מצפה לרעיונות והצעות.

כבר קבלנו למעלה מאלפיים חתימות תמיכה לפלטפורמה נגד הפרוזאק ונגד מתן תרופות לילדים. אם עד כה לא הצטרפת, ניתן לעשות זאת באמצעות דו''אל באנגלית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית או ספרדית ל- jpundik@arrakis.es בצירוף שם, פעילות, עבודה, מקום מגורים ומס' תעודת זהות.

Image from http://mentalblog.com/filedepot/jeff080900.gifNenhum comentário: